fbpx

Dây treo khắc Lục tự Đại Minh Chân ngôn

120.000

Dây treo khắc Lục tự Đại Minh Chân ngôn, bên trong rỗng, có thể dùng để cát Mạn đà la hoặc đồ gia trì nhỏ mang theo người

Dây treo khắc Lục tự Đại Minh Chân ngôn

120.000

Danh mục: