fbpx

Khăn gấm vuông trải bàn, bày đàn, bày ban thờ cỡ lớn

1.100.000

Khăn gấm vuông trải bàn, bày đàn, bày ban thờ cỡ lớn, thêu các hình bát cát tường, hoa văn các loại…

Kích thước: 1m x 1m

Khăn gấm vuông trải bàn, bày đàn, bày ban thờ cỡ lớn

1.100.000

Danh mục: